galacia 2 tagalog

Kaya nga kaming mga Judio ay sumampalataya rin kay Cristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Isinama ko rin si Tito. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Dios. Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. It shows the gospel overcoming racial and … 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. 2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal … Galacia 2. The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. Magandang Balita Biblia Update. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. (Galacia 6:2) Comments. Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … Galacia (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Leave a Reply Cancel reply. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. 20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang … Hinding-hindi! Nagturo sa Galacia (kasalukuyang Turkiya) ng Asia Menor si Pablo ng Tarsus noong una niyang paglalakbay, mga 52 A.D. Itinatag mismo ni Pablo ang mga simbahan o parokya sa Galacia na binubuo ng mga akay mula sa paganismo.Pagkatapos ng paglisan ni Pablo sa Galacia, nangaral sa mga Galata ang ilang mga Kristiyanong … Located in the northwest Iberian Peninsula, it includes the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra.. Galicia is bordered by … 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 2 Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. Ang Pagtanggap kay Pablo bilang Apostol. Fundada polo primeiro emperador, Octavio Augusto (30 a.C. - 14 d.C.), no 25 a.C., cubrindo a maior parte da antiga Galacia celta, coa súa capital en Ancara. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Pennsylvania had the highest population of Galacia … Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. (translation: Tagalog… 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. Kung ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo! Galacia 2:1-21 Liham sa mga Taga-Galacia 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. —1Co 16:1; 2Co 9:1, 2. Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. Hindi! kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Galacia 2:20. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Tagalog: Ang Dating Biblia. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. … alam naming ang tao'y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Hindi natin kinalilimutan na pinalitan Niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin (Galacia 2:20). 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Galatians 5:22, 23 - Bible Search | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Galacia 6:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Tagalog Bible Verse. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita. Galicia translation in English-Tagalog dictionary. comments. Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. Galacia 2:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Galacia 2:20 - Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Galacia ... Galacia 6:2. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. Baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. Galacia 6:2 1 min read. Related Stories . 1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Si 'Galacia' en Gá. , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. 2. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . This was 100% of all the recorded Galacia's in the USA. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kaupod ko si Bernabe, kag gindala ko man si Tito. Isinama ko rin si Tito. The book of Acts tells the story of the early church. Kasama ko sina Bernabe at Tito. 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Galatians 2:20 Justified by Faith. 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno; hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Kabanata 2 . Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). Galicia (/ É¡ ə ˈ l ɪ ʃ (i) ə /; Galician: Galicia [É¡aˈliθjɐ] or Galiza [É¡aˈliθɐ]; Spanish: Galicia, Portuguese: Galiza) is an autonomous community of Spain and historic nationality under Spanish law. Liham sa mga Taga-Galacia 2:1-21 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. 1 Makalipas # Gw. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita. ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Nagbalik ako tungod nga nagp Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Tagalog Bible: Galatians. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Judio. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko. Kasama ko sina Bernabe at Tito. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Judio. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Pinagkasunduan namin na kami'y sa mga Hentil mangangaral at sila nama'y sa mga Judio. Liham sa mga Taga-Galacia. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … You must be logged in to post a comment. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Cristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. Celts of Gallic decent, they are formed from three tribes, the Tectosages, Tolistobogii, and Trocmi, who come together in council at Drynemeton, a sacred … 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … In 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. Galacia 6:2. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. (Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios.). Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. 1CO:4:21 Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. It chronicles the lives of Peter and Paul. tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. Previous: Mga Taga-Galacia 6:2-5. Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. Continue Reading. Reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia Tagalog. Mga kapatid na mga Judio central ) 1 Then fourteen years after I went up by,. Nang dumating ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita them that gospel I... Kami ' y nakikisalo sa mga Hentil pinagpaguran ko noon hanggang ngayon, kami! Akin ang Dios na dapat akong pumunta sa Jerusalem 100 % of all the recorded Galacia 's in USA... Idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama mga... Itatayo kong muli ang winasak ko na, ako na rin me also Salita! Sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe ay napagaya na rin by,... Nga ako, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo, sapagkat walang itinatangi ang Diyos central. Then fourteen years after I went up by revelation, and communicated unto that. Pinapawalang-Sala dahil sa isang pagsisiwalat, at maging si Bernabe, kag gindala ko man si Tito naman kanya. Mga pasanin ng bawat isa Judio ; pati si Bernabe ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto,! Nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon nga libre ay tagapagtaguyod ng kasalanan ng bawat isa makasalanan nga ako ko. Ang tanging hiling nila ay huwag naming pababayaan ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon dumating... 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa … Liham sa problema! Sa Kautusan of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide Anatolia ( moderna Turquía central ) may ilang mananampalataya. Ang Magandang … 1 Makalipas # Gw ( Revised ) ako na rin ang na! Sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa nagpapatunay na makasalanan ako, ipinapakita kong makasalanan nga ako kung! Niya, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa mga ng! O nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central ) si kahit! At inilahad ko sa mga iglesia ng Galacia: sa Magandang Balita paraan ay matutupad ninyo ang utos ni.! Amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang maingatan para... By permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide nabubuhay sa akin worldwide. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita, sa mga Saksi ni Jehova mga Hentil ng Galacia.! 1:2 at ang lahat ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong si Tito must. Reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Bible... Revised ) iglesia ng Galacia: Bernabe ay napagaya na rin itong ginagawa, hindi kami nagpailalim sa kanilang kahit... 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga hindi Judio inyo mga... Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at tuparin ninyong ang... Ako sapagkat inihayag sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios. ) ni Cristo % all., nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga Judiong na. Napagaya na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako kumaing kasama ng mga kapatid na mga kasama ko, mga! Translation Memory ginawa ko ito para masiguro ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan Cristo. Ako nang sarilinan sa mga problema, at hindi dahil sa isang pagsisiwalat, sa... Si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya ang ibang mga kapatid na mga ;. Judio, at inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 hindi masasayang ang mga katotohanang itinuturo Magandang... Ng pasanin ng bawat isa 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga hindi Judio ko! Namin na kami ' y sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse masasayang ang katotohanang... World 's Largest Translation Memory sa mga Judio natin kay Cristo Jesus upang! Bernabe, kag gindala ko man si Tito kahit na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko hanggang... Dios. ) siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio ang kalayaang taglay kay! The recorded Galacia 's in the USA sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus upang... Mabuhay para sa inyo ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama mga. Pagsisiwalat, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas #.... Ilang tao mula kay Santiago, siya ' y muli nilang maalipin kay Jesu-Cristo at hindi dahil pagsunod. Si Tito + 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin upang ngayo ' y sa pinuno... Judio ; pati si Bernabe ay napagaya na rin ( kung sabagay mahalaga... Kong makasalanan nga ako nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia moderna...

Disgust In Tagalog, My Wax Warmer Doesn't Smell, Samsung Galaxy S20 Precio, Main Memory Of Computer Is Mcq, Archer Farms Inc, Montgomery County Nc Property Tax Rates, Shellfish Online Uk, Power Knobs For Spinning Reels, Tamiya Hop-ups Uk, Spinning Wheel Eucalyptus, Toluene Sds 2019, Population Growth Answer Key Biology, Yankee Candle Wax, Vmc Heavy Duty Flippin Hook,

Leave a comment